magyar  english  deutche            RSS
HU > Bemutatkozás > 

Szakmai kiadványok

Írta: szerkesztő
2015-04-22 23:41
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

 

Levéltári anyag tematikus kutatását 25 kötetben megjelent másfélszáznál több tanulmány könnyíti meg. 2007-ig közzétett kötetekhez repertórium is tartozik. A Tolna Megyei Levéltár fondjainak első jegyzéke 1973-ban készült el. Ezt követően a levéltár bővített, átdolgozott fond- és állagjegyzékének 1983 és 2002 között négy új kiadása jelent meg. A frissített jegyzék elektronikus formában, a honlapunkon megtalálható.

 
A levéltárban őrzött kéziratos térképekről 1968-ban és 1986-ban készült segédlet.  A megyei egyesületek kutatását a kezdetektől 1950-ig kataszter segíti.
A vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztáinak három kötetét [(1696-1703), (1714-1717) (1718-1720.)] a levéltár 1992-2009-között adta ki.

Hiánypótló kiadványunk az 1009-1541 közötti, más levéltárakban fellelhető, 1137 db. Tolna vármegyére vonatkozó oklevél regesztáját tartalmazó levéltári kötet.
Szintén a kutatói munkát segíti a Tolna Megyei Levéltár családi iratai repertóriumainak 1998-2002. között kiadott, a szakma által elismeréssel fogadott 4 kötete.
Forráskiadványként használható az 1829-es Egyed Antal féle összeírás, valamint Tolna megye történetének olvasókönyve (Kezdetektől 1944-ig), a benne található 1254 teljesen, illetve kivonatosan közölt forrással.