magyar  english  deutche            RSS

Tájékoztató

Írta: szerkesztő
2015-02-22 14:15
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Nyitva tartás:

Hétfő-Szerda: 8-15.30
Csütörtök: 8-17.30
Péntek: 8-12.30

 

Kutatótermi vezető/referens:

Ruzsa Éva főlevéltáros


A levéltár, az 1995. évi LVI. tc. és a 10/2002 NKÖM rendelet alapján, az őrizetében lévő iratanyag kutatási célú feltárását, felhasználását kutatótermében teszi lehetővé. A kutatási szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik a kutatók részére az iratok rendelkezésre bocsátása. Csak a főépületben elhelyezett iratokban lehetséges az első alkalommal a kutatás. A másik két raktárbázisunkban elhelyezett iratok esetében a kérést követő hétfőtől biztosítjuk a betekintést. E kitételeknek megfelelően azonnal kutathatóak: feudális iratok, összeírások, nemesi családok valamint személyek irathagyatékai, megyei szintű önkormányzati és közigazgatási iratfondok, a járások főbíráinak és főjegyzőinek forrásai, valamint Szekszárd város iratai 1990-ig, és a községek iratai 1950-ig, a jogszolgáltatási iratok 1945-ig.

Családfakutatáshoz az anyakönyveket mikrofilmen bocsátjuk 4 mikrofilmleolvasón a kutatók rendelkezésére. Felekezeti anyakönyvekkel csak 1827-től rendelkezünk, 1895. október 1.-től állami anyakönyvezés kezdődik. Kutathatóságukat az adatvédelmi törvény rendelkezései határozzák meg. E szerint a kutatás megkezdésének időpontjától számítva 90 éven túli születési, 60 éven túli házassági és 30 év túli halotti anyakönyvekbe lehet betekinteni.

A kutatóterem, illetve a kutatás szünetelésének időpontját a hírekben közöljük.