magyar  english  deutche            RSS
HU > Hírek > 

Emlékkötetben Garay levelezése

Írta: Nagy Iván
2013-06-13 09:37
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A költő példakép lehet a mai fiatalok számára

Igényes Garay János emlékkötet látott napvilágot nemrég Kaczián János, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnökének szerkesztésében.

 

A Szekszárdi Vasárnap június 9-ei számában megjelent cíkk


 

 

 

A Garay János születésének 200. évfordulója alkalmából összeállított kötet témáját tekintve a tragikus sorsú, neves költő, író levelezéseit fogja át. Bemutatója a megyei levéltár felújított kiállítótermében zajlott, ahol a közelmúltban az intézmény munkatársai egy Garay-tárlatot is berendeztek. A bemutatón a közgyűlés humán bizottságának elnöke méltatta városunk szülöttének munkásságát. Csillagné Szánthó Polixéna kiemelte: Garay Jánosról a szeretet, a honszerelem, a hit és a család juthat eszünkbe. „és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok” - idézett Pál apostol korinthusbeliekhez írt leveléből az elnök. Csillagné szerint fontos, hogy olyan szeretettel olvassuk, s adjuk tovább a költő gondolatait, ahogy ő tanult a kor nagyjaitól, Vörösmartytól vagy Kazinczytól. A Garay gimnázium igazgatója, Heilmann Józsefné arról szólt, a költő példakép lehet a mai diákság számára is a szülők iránt tanúsított tiszteletével, a testvéreihez való viszonyával, s emellett szülővárosa, Szekszárd iránt érzett szeretetével. Garay verseiben a haza szeretetéről mindig is a legelsők között emlékezett meg - emelte ki Heilmann Józsefné.
Dr. Várady Zoltán, a megyei levéltár igazgatója örömét fejezte ki, hogy a meglévő levéltári anyagból egy olyan kiadvány készült, amely hosszú távon a jövőről szól. Garay János leveleiből a Petőfivel, Vörösmartyval való kapcsolatáról is sok mindent megtudhatunk - erről már dr. Gesztesi Enikő szólt. A Garay gimnázium tanára szerint a levelek egy része nyelvészeti és stiláris szempontból is érdekes, hiszen általuk a korabeli mindennapi beszéd tárul fel előttünk.
A közel 200 oldalas, Kaczián János elemzésével kiadott kötetben olvasható 135 Garay-levélből 125 magyar, míg 10 német nyelvű. Ezeket a Garay-kutató négy szempontból vizsgálta, így a fejezetcímek a Honszerelem, A magyar nyelv és irodalom bűvöletében, A szülőhely vonzásában, illetve a Szívszerelem elnevezéseket kapták. A levelek többségét a költő családjához, szüleihez, Alajos öccséhez és Teréz nővéréhez írta. Petőfivel való kapcsolatáról két levél tanúskodik. Kaczián János kifejtette: Garay költészete a maga korában kedvelt volt. „Vörösmarty és Kazinczy után, Arany János és Petőfi árnyékában ott van Garay!” - jelentette ki a szerkesztő.
A kötet tipográfiai munkálatait Schubert Péter grafikusművész, nyomtatását a Páskum Nyomda Kft. végezte. A kiadás létrejöttéhez Szekszárd önkormányzata és a megyei levéltár járult hozzá.
       
Gyimóthy Levente